Tim Keuter: “Efficiënt en effectief golfbaanonderhoud zorgt voor groot concurrentievoordeel”.

Redactie:

Voor golfbanen is het baanonderhoud misschien wel het belangrijkste onderdeel van de bedrijfsvoering waarin ‘het verschil’ gemaakt kan worden! Het begint bij die eerste welkome indruk op het parkeerterrein. Schoon, onkruidvrij, verzorgd en met de juiste informatievoorziening worden gasten al direct in een positieve ‘state of mind’ gezet. Dit beeld wordt versterkt door verzorgd onderhoud van alle faciliteiten en opstallen, waarbij de driving range als een van de paradepaardjes geldt. Veelal onbewust versterkt uitstekend onderhoud een welkome ‘hospitalitybeleving’. Echter het baanonderhoud is logischerwijs het belangrijkste in de beleving van alle golfers.  De golfbaan is bij uitstek het moment waar golfers zeer bewust zijn van goed golfbaanonderhoud.

Wat geeft een prettiger gevoel als aankomen op de eerste tee en met veel zin om heerlijk te golfen? Die mooie tee, volledig vlak en vol met kort gemaaid gras en waardevolle informatievoorziening op het holebord geeft de mogelijkheid om op te teeën waar je maar wil. Bunkers al goed in het zicht en de overgang van een kort gemaaide fairway naar het iets langere gras van de semi-rough en de rough geeft dat ultieme golfplaatje waar je bij voorbaat van kan genieten.

Na het eerste shot en aangekomen op de fairway (dat hopen we allemaal natuurlijk) waar de volle grasbezetting een eerlijke lie geeft is het vooruitkijken naar de green. Het onderhoud van de green is natuurlijk waar golfers terecht de meeste waarde aan hechten. Ze noemen het een gesloten grasmat wanneer er geen enkel kaal plekje te vinden is. Het gras van de green wordt het kortst gemaaid veelal tussen de 4 en 6 millimeter. Een snelle en eerlijke rol van de bal met de nodige ondulaties in de green maken van het putten een prachtig onderdeel van onze geliefde golfsport. Dan is het ook enorm genieten als die putt van ruim 3 meter precies, zoals minutieus gelezen, in het midden van de hole verdwijnt!

Zo’n uitstekend onderhouden golfbaan dat lijkt me niet eenvoudig, hoe krijg je dat nu voor elkaar?

We vragen het aan Tim Keuter, commercieel manager bij AHA de Man en dochteronderneming Beregening Service Nederland.

Tim: “Heb je even” zegt ie glimlachend! “Laten we beginnen met het managen van verwachtingen. Niet elke golfbaan in Nederland zal op hetzelfde niveau onderhouden kunnen worden als bijvoorbeeld Bernardus. En dat is ook helemaal niet nodig. Elke golfbaan, verenigingsbaan of commerciële baan, heeft zijn eigen bestaansrecht in de gevarieerde golfmarkt. Golfbanen richten zich op een specifiek gedeelte van de markt, bijvoorbeeld tevredenheid van leden op een verenigingsbaan, de ambitie om een topbaan te zijn, veel waarde hechten aan de NGF-competitie, zich voornamelijk richten op bedrijfslidmaatschappen en zo meer. Visie en strategie en dus ook het niveau van het baanonderhoud wordt daarop aangepast. Een negen holes baan met een kleiner aantal regelmatige gebruikers van de baan voorziet in een andere behoefte dan bijvoorbeeld The International. AHA de Man denkt dan ook graag met de (potentiele) opdrachtgever mee en streeft naar de optimale golfbeleving. Het is natuurlijk wel  zo dat wij, binnen de mogelijkheden, streven naar de beste kwaliteit. Daar hoort ook het managen van verwachtingen bij.  Het onderhoudsbestek oftewel de beschrijving van de opdracht aan de onderhoudsaannemer is daarin leidend. Als daarin overduidelijk omschreven is wat de werkzaamheden exact zijn, met welke frequentie deze uitgevoerd moeten worden en op welke objectieve wijze geboekte resultaten worden geëvalueerd dan is er ook geen ruimte voor discussie. Wat daar nog meer voor nodig is, is specialistische kennis bij de opdrachtnemer en algemene kennis van onderhoudsbestekken bij de opdrachtgever. Ook is speelruimte voor een hoofdgreenkeeper van belang. Ik geef altijd dit simpele voorbeeld: Als in het bestek staat omschreven dat fairways 5 keer per week moeten worden gemaaid maar de temperatuur is een hele week zo hoog dat het gras niet groeit, heeft exact volgen van het bestek geen zin. Een hoofdgreenkeeper besluit dan om niet te maaien maar om extra te beregenen. Hij volgt dan niet het bestek maar doet wel wat de fairways nodig hebben. In een goede verstandhouding zal de opdrachtgever dan geen probleem hebben met minder maaibeurten op de fairways en vertrouwd deze op zijn of haar kennis en expertise.

Het is altijd goed voor opdrachtgevers om bij aanbestedingen voor onderhoudscontracten naar meerdere factoren te kijken en niet alleen naar de prijs. En dan geldt ook des te duidelijker de opdracht is omschreven des te transparanter kunnen opdrachtnemers in hun offerte specificaties van o.a. ureninzet, aantal FTE’s en materieel aanbrengen. Soms kunnen er dan zelfs voorstellen gedaan worden om binnen het bestek wijzigingen aan te brengen om zonder extra kosten meer kwaliteit te kunnen bieden. Referenties opvragen bij andere golfbanen is natuurlijk ook heel waardevol. En ik zeg dit niet alleen omdat we bij AHA de Man tevreden opdrachtgevers hebben. Hetgeen ook blijkt uit het feit dat we bij vele banen al onderhoudscontracten meerdere periodes hebben kunnen verlengen. Ook de nauwe samenwerking met Beregening Service Nederland is daarin een groot voordeel. Voor beide bedrijven hebben we hetzelfde kleine managementteam en de organisatie is heel plat. Soms is het dan ook behoorlijk druk maar voor juist golfbanen is de combinatie van beide bedrijven ideaal omdat ze elkaar aanvullen. De uitvoering van opdrachten waar grondverzet, ‘grow in’ van gras en ook beregening noodzakelijk is, zoals aanleg van holes of renovaties, wordt heel strak op elkaar afgestemd. Maar ook de multifunctionele inzet van onze medewerkers die voor AHA de Man en voor Beregening Service Nederland kunnen werken zorgen voor grote efficiëntie in het logistieke proces. En dat merkt de opdrachtgever dan weer in de prijs. Beide bedrijven versterken elkaar, vooral in de golfbranche”.

Redactie:

“Heb je plezier in je werk?”

Tim: “Ja zeker, ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Met AHA de Man hebben we nu 13 golfbanen in Nederland en 3 in België in onderhoud. Er is sprake van een goede vertrouwensrelatie met de opdrachtgevers en dan kun je ook veranderende situaties zoals prijsstijgingen van basismaterialen of onvoorziene kwaliteitsproblemen in de baan goed met elkaar oplossen. Extreem droge zomers, emelten (larven van de langpootmug die door vogels uit het gras gepikt worden), eikenprocessierupsen of ineens een hoge schimmeldruk op sommige grasbestandsdelen’ het kan allemaal voorkomen. Het kan zijn dat extreme situaties niet omschreven zijn in het bestek. Samen naar de beste oplossing zoeken is dan wat er nodig is. Ik kan ervan genieten als een baancommissie of welwillende leden samen met het onderhoudsteam extra werkzaamheden uitvoeren om problemen op te lossen. En vergeet ook niet dat greenkeeping geen eenvoudig vak is. Een hoofdgreenkeeper is zeer goed opgeleid en de nodige ervaring is essentieel. Bij AHA de Man is er goede samenspraak tussen de hoofdgreenkeepers onderling om de beste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast maken we gebruik van een ‘Maintenance Engineer”. Deze interne specialist bezoekt al onze onderhoudsbanen en bespreekt het onderhoud in al zijn facetten met de hoofdgreenkeeper. Een tevreden opdrachtgever en dus tevreden golfers maken de hoofdgreenkeeper met zijn team trots. Dat zit gewoon ingebakken bij het werk dat ze doen! Met liefde voor het vak willen ze ook dat ‘hun’ baan er zo goed mogelijk uitziet. Ja, vaak doen ze daarvoor meer dan eigenlijk overeengekomen is. Dan moet het managementteam maar een oogje dichtknijpen of wellicht wel toejuichen.

Redactie: “Doet AHA de Man nog meer dan alleen baanonderhoud?”

Tim: Ja zeker, AHA de Man bestaat al ruim 100 jaar en heeft 63 golfbanen aangelegd in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland en 55 golfbanen voorzien van (groot) onderhoud. In deze tijd worden bijna geen nieuwe golfbanen aangelegd maar renovaties van complete lussen of een aantal holes zijn echt hele mooie opdrachten. Het fijne daarin is de samenwerking tussen opdrachtgever, golfbaanarchitect en de opdrachtnemer. Ook Beregening Service Nederland krijgt daar regelmatig een mooie rol in toebedeeld. Zo’n project wordt ons dan ook vaak gegund zonder aanbesteding vanwege de goede relatie en bewezen diensten. Die samenwerking bestaat uit de wens en omschrijving van de opdrachtgever, de inventiviteit en professionaliteit van de architect, de voorbereiding van het project, de exacte kostenberekening door de aannemer en dan de uitvoering van alle gemaakte plannen. Als slot volgt dan de evaluatie die veelal met een mooi glas champagne wordt beklonken. Bij AHA de Man werkt een zeer ervaren en specialistisch renovatieteam. Het is een genot om dat team aan het werk te zien.

Redactie: “Kunnen onderhoudswerkzaamheden duurzaam uitgevoerd worden?”

Tim: Dagelijks zijn onze greenkeepers van zonsopgang tot zonsondergang bezig met het creëren van de ultieme golf beleving “the Green Experience” in Nederland en België. De greenkeepers van AHA de Man zijn serieuze experts in het ontwikkelen van de meest duurzame oplossingen voor elk terrein. Wij doen er alles aan om de golfers de beste spelervaring op de fairways en greens van onze onderhoudsbanen te geven. We volgen nieuwe ontwikkelingen, denk aan robotisering, elektrisch materieel, watermanagement en schromen niet deze in te zetten waar mogelijk. We streven zelfs naar een energieneutraal materieelpark in 2030. Nagenoeg al onze onderhoudsbanen zijn GEO-gecertificeerd. GEO (Golf Environment Organization) is een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer. Baanonderhoud mag bijvoorbeeld vanaf 2020 afbouwend geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. Het GEO-certificaat wordt toegekend aan de golfbaan en AHA de Man neemt dan het GEO-onderdeel voor baanonderhoud volledig voor haar rekening.

Redactie: “Wat is beter; onderhoud in eigen beheer of uitbesteden?”

Tim: “De keuze tussen eigen beheer of uitbesteden is minder belangrijk dan de juiste man op de juiste plaats. In beide gevallen werkt men aan het beste resultaat. En natuurlijk per verenigingsbaan en commerciële baan kan het sentiment naar beide vormen sterk verschillen. Een goed onderhouden baan heeft concurrentievoordeel in de golfmarkt waarbij het accent dan ook nog ligt op strakke, goed lopende snelle greens. Neem Golfbaan Bentwoud als voorbeeld. De greens op Bentwoud zijn eerlijk, snel, volledig schimmelvrij en bestaan uit bijna 100% roodzwenk gras. Deze uitstekende greens en ook prima onderhoud van de gehele golfbaan in al zijn facetten zijn een heel belangrijke pijler voor het grote succes van deze commerciële golfbaan. Het belangrijkste is inderdaad de juiste man op de juiste plaats en echt goede kennis van onderhoud bij opdrachtnemer en opdrachtgever. Onze zeer ervaren hoofdgreenkeeper op Golfbaan Bentwoud is Kees IJselstein. Kees is een echte specialist in roodzwenk greens, zijn greens worden alom geprezen!

Bij AHA de Man werkt Gerard Schoenaker, de bekende Nederlandse Grasexpert, als Realisatiemanager! Zijn kennis staat buiten kijf en zijn inbreng is van grote waarde in de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  Gerard is als grasexpert instaat om op het juiste moment de juiste toepassingen voor te stellen om de maximale golfbaankwaliteit te verkrijgen.

Als golfbanen nadenken om het onderhoud uit te besteden of als dat al het geval is maar openstaat voor een nieuwe moderne en duurzame kijk op het onderhoud dan breng ik graag een bezoek.

Redactie: “Golf je zelf ook en zo ja kijk je dan anders naar de baan?”

Tim: Ja, ik golf graag en zoals gezegd wellicht de belangrijkste reden dat ik dit werk doe. Nadeel is wel dat wanneer ik met vrienden speel het niet kan laten iets van de baan te vinden en soms denk ‘oeffff’ zou er structureel bezuinigd zijn op het onderhoud, waar gaat het mis en wat kunnen we daaraan doen?

 

McThoth